Yrd. Doç. Dr. BENGÜ ALTUNAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. BENGÜ ALTUNAN

T: (0282) 250

M baltunan@nku.edu.tr

W baltunan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Nöroloji
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AKSOY GÜNDOĞDU A., ALTUNAN B., TURGUT N., KURTULUŞ N., Atipik Bulgularla Seyreden Ve Anti-Gq1b Antikoru Negatif Olan Miller Fisher Sendromlu Bir Olgu, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (24.11.2017-30.11.2017).
Özet bildiri
2. ALTUNAN B., AKSOY GÜNDOĞDU A., TURGUT N., ÜNAL A., BAZİLER ARTER ANEVRİZMATİK DİLATASYONUNDA GÖRÜLEN DEV TROMBÜS OLGU SUNUMU, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (24.11.2017-30.11.2017).
3. TURGUT N., ALTUNAN B., AKSOY GÜNDOĞDU A., İSAL ARSLAN A., ÜNAL A., CIDP hastasında gelişen lökoklastik vaskülit: Patoloji bulguları eşliğinde olgu sunumu, 53, ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ (24.11.2017-30.11.2017).
4. AKSOY GÜNDOĞDU A., ALTUNAN B., Özbabalık Adapınar D., Adapınar B., Hemiparkinson-Hemiatrofi Sendromlu Bir Olgu, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (24.11.2017-30.11.2017).
Özet bildiri
5. ALTUNAN B., AKSOY GÜNDOĞDU A., TURGUT N., ÜNAL A., KURTULUŞ N., JOUBERT SENDROMU OLGU SUNUMU, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (24.11.2017-30.11.2017).
6. ALTUNAN B., AKSOY GÜNDOĞDU A., ÜNAL A., TURGUT B., TURGUT N., SİTARABİN İLİŞKİLİ PSEUDOTUMOR SEREBRİ OLGU SUNUMU, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (24.11.2017-30.11.2017).
7. AKSOY GÜNDOĞDU A., ALTUNAN B., ÜNAL A., Sporadik Creutzfeldt-Jacob Hastalığı: Olgu Sunumu, 53. Ulusal Nöroloji Kongresi (24.11.2017-30.11.2017).
Özet bildiri
8. ALTUNAN B., AKSOY GÜNDOĞDU A., ÜNAL A., TURGUT N., KARABULUT E., Bulber Miyastenia Gravis Tanılı İki Yoğun Bakım Hastasında Farklı İki Prognoz, 7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu (19.10.2017-22.10.2017).
9. ALTUNAN B., AKSOY GÜNDOĞDU A., TURGUT N., ÜNAL A., Nonkonvülzif Status Epileptikus Olgu Sunumu, 7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu (19.10.2017-22.10.2017).